Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Neuss (2021)
Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Neuss (2021)
Till Bödeker: Falling For The Tank (2021)
Till Bödeker: Falling For The Tank (2021)

The winners of Kunstförderpreis der Stadt Neuss 2021 was given to Amédé Ackermann and the Till Bödeker.